Praktische informatie

Voor de particulieren yogalessen of workshops van YogabyCarola gelden de volgende voorwaarden.

Aan- en afmelden yogalessen
Je sluit een maandelijks yoga abonnement af of je koopt een (5-lessen) strippenkaart waarmee je kunt deelnemen aan de yogalessen. Een abonnement of strippenkaart van YogabyCarola is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Het is eveneens mogelijk een losse yogales af te nemen.

Een gereserveerde yogales kan tot 3 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Indien je niet bij de les aanwezig kunt zijn en je je uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan de les worden ingehaald binnen dezelfde maand. Je dient je zelf aan te melden voor een ander moment in dezelfde maand. Niet afgemelde of te laat afgemelde lessen worden volledig in rekening gebracht en kunnen niet worden ingehaald. Indien onvoldoende animo is voor een yogales of workshop kan eenzijdig besloten worden de yogales niet door te laten gaan. Uiteraard word je hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

YogabyCarola werkt met een inschrijfformulier die je ontvangt zodra je aangeeft de yogalessen te willen volgen. Dit is voor de duidelijkheid geen contract.

Abonnementen en strippenkaart

Proef yogales (60 min.)
(geen proefles bij workshops en buitenyogalessen)
€  7,50
Losse yogales (60 min.) € 12,50
Abonnementen
Maandabonnement (1x per week) € 40,-
Maandabonnement (2x per week) € 70,-
Strippenkaart (5 x 60 min.) € 60,-
Meditatie (60 min.) € 20,-
Individuele yogales (60 min.) € 65,-
Bedrijfsyoga n.o.t.k.

Voor bedrijven, verenigingen en instellingen gelden aparte tarieven, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken of voor een offerte op maat.

Proefles
Om kennis te maken met YogabyCarola en te ervaren of een bepaalde yogavorm past, is het mogelijk een proefles te volgen tegen gereduceerd tarief. Wil je een proef yogales volgen, geef van tevoren aan dat je mee wilt doen door middel van het inschrijfformulier.

Deelnemen aan een les
De deelnemer met een abonnement of strippenkaart is ingedeeld op een vast yoga lesuur (gereserveerde yogales). Om deel te kunnen nemen aan een losse yogales meld je je van tevoren aan. Kom op tijd naar de lessen, dan kunnen we de volledige lestijd benutten. Zodra de les is begonnen, sluit de deur en is toegang niet meer mogelijk.

In de yogazaal zijn matten, kussens en dekens aanwezig. Je hoeft alleen een grote (hand)doek mee te nemen. Deze heb je nodig om je mat en kussen te bedekken. Jassen, tassen en andere items die tijdens de yogales niet nodig zijn, liever niet meenemen de zaal in. Mobiele telefoons graag uitzetten of op stil.

Schoolvakanties en feestdagen
Tijdens de schoolvakanties (voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie, kerstvakantie) en op feestdagen die vallen in regio Midden-Nederland is YogabyCarola gesloten. In 2020 zijn er geen lessen in de maand augustus, die maand wordt aan de deelnemer geen abonnementsgeld in rekening gebracht. Sluiting wegens vakanties zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, nieuwsbrief of website.

Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen dezelfde maand worden ingehaald. Bij deelnemers met een strippenkaart worden deze uitgevallen lessen niet in mindering gebracht. Indien de deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met YogabyCarola voor bepaalde tijd worden opgeschort.

Aangepast lesrooster 
Gedurende het voorjaar, in verband met de buitenlessen, geldt in overleg een aangepast yoga lesrooster. De cursisten worden in deze periode geïnformeerd over deelname aan de buiten yogalessen via e-mail, nieuwsbrief of website.

Eigen risico
Het deelnemen aan de yogalessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid, raadpleeg dan een huisarts of specialist. YogabyCarola is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cursisten.

Coronamaatregelen

  • blijf thuis als jij of een gezinslid griep of verkoudheidsklachten (keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheidsklachten, koorts) heeft
  • de matten liggen op 1,5 meter afstand
  • handen ontsmetten of wassen bij binnenkomst
  • hoest en nies in je elleboog
  • sportkleding thuis aantrekken
  • neem een tas mee waarin je je spullen (jas en schoenen) opbergt
  • neem je eigen handdoek, deken en kussen mee! De materialen die normaal gesproken aanwezig zijn, liggen nu niet voor je klaar, behalve de yogamat
  • de mat wordt na iedere les gereinigd
  • gelieve alleen in uiterste noodzaak gebruik te maken van het toilet

Nieuwsbrief
Tweemaandelijks verstuurt YogabyCarola een nieuwsbrief per e-mail. Hierin staat informatie die belangrijk is voor cursisten om te weten. Daarnaast worden activiteiten van YogabyCarola uitgelicht.

YogabyCarola is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73589691.

Algemene voorwaarden 2020
Privacyverklaring

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close